چرخه رنگ چیست و چگونه می توان از آن در دکوراسیون داخلی فضای خود استفاده کرد؟

چرخه رنگ چیست و چگونه می توان از آن در دکوراسیون داخلی فضای خود استفاده کرد؟

طراحان معمولأ از چرخه رنگ برای به تصویر کشیدن و نمایش دادن رنگ های یک طیف رنگی واضح و دیدنی استفاده می کند.

این مدل کار در حین اینکه بسیار ساده است اما روی اصول کاربردی ،شناخت رنگ ها پیاده سازی می شود .

استفاده از شناخت رنگ و چرخه رنگ به ما این امکان را می دهد تا ما در انتخاب رنگ هایمان اشتباه نکنیم و راحتر یک رنگ را انتخاب نماییم.

چرخه رنگ را یاد بگیرید و تا حدودی اطلاعات داشته باشید تا گمراه و سردرگرم نشوید .

اصول چرخه رنگ به این شکل است که از سه رنگ اصلی قرمز-سبز-آبی تشکیل شده است و از ترکیب رنگ های کناری طیف رنگ هایی را تشکیل می دهد.

۴ طیف رنگ که هر رنگ روبرو مکمل رنگی را تشکیل میدهد.

از ترکیب رنگ زرد و قرمز:نارنجی تشکیل می شود و ۲ خونه بعدی هر چه به رنگ قرمز نزدیکتر می شود ،تنالیته رنگی پررنگ تر و به رنگ قرمز نزدیک تر می شود رنگ گرم تر می شود.

در مقالات دکورچی راجع بهاستفاده از کاغذ دیواری نارنجی در دکوراسیون داخلی منزل مفصل توضیح داده شده است و

همچنین راجع به رنگ کاغذ دیواری زرد در دکوراسیون منزل هم مقالاتی تهیه شده است.

از ترکیب رنگ زرد و آبی: رنگ سبز به وجود می آید و هرچه به خونه آبی نزدیکتر می شویم کنتراست رنگی آبی بیشتری برخورد می کنیم و رنگ سردتر می شود.

در مقالات دکورچی می توانید به مقاله  ست کردن کاغذ دیواری ابی با دیگر وسایل دکوراسیون داخلی منزل رجوع کنید و مطالعه نمایید .

و مقاله دیگری که به این مطلب ربط پیدا می کند و شاید برای اطلاعات بیشتر شما مفید باشد راجع به کاغذ دیواری رنگ سبز است که می توانید به مقاله کاغذ دیواری سبز در کجای محیط دکوراسیون داخلی منزل سازگاری داردمراجعه کنید

از ترکیب رنگ آبی و قرمز:بنفش ساخته می شود و هرچه به رنگ قرمز نزدیکتر می شویم،به تنالیته و کنتراست رنگی قرمز نزدیکتر و در نتیجه گرمای رنگ بیشتر می شود.

رنگ بنفش به دلیل اینکه ۵۰% از رنگ قرمز و ۵۰%از رنگ آبی تشکیل می شود هم جزء رنگ گرم و هم جز رنگ سرد محسوب می شود ولی هرچه مقدار رنگ قرمز آن بیشتر شد رنگ گرم تر می شود (بنفش متمایل به قرمز) و هر چه مقدار رنگ آبی آن بیشتر شد بنفش سردتری بدست می آید

در مقالات دکورچی می توانید به مقاله کاغذ دیواری بنفش مرموز به نظر می رسد را مطالعه نمایید

بنفش متمایل به آبی:

رنگ های مکمل را چگونه تشخیص می دهیم:

اگر به چرخه رنگ توجه نماییم .رنگ های روبرو چرخه رنگ مکمل آن را تشکیل می دهد.

این ها رنگ های اصلی هستند حتی برای رنگ های ترکیبی مکمل های روبرو آن وجود دارد.

چرخه رنگ:

رنگ های مکمل رنگ های روبرو هستند.

تنالیته های رنگ:رنگ های کناری هستند و هرچه به خانه سه رنگ اصلی نزدیک می شوند به آن رنگ تمایل پیدا میکند.

همانطور که از قبل در مقاله توضیح دادیم بقیه رنگ ها از ترکیب این سه رنگ (قرمز-زرد-آبی) تشکیل می شود.

از ترکیب سه رنگ ترکیبی رنگ های درجه سوم تشکیل می شود.

رنگ های اصلی: قرمز-زرد-آبی

رنگ های درجه دوم:نارنجی-بنفش-سبز

رنگ های ثانویه: زرد سبز(سبز چمنی) آبی قرمز(ارغوانی) نارنجی قرمز(قرمز نارنجی) هستند.