استفاده از پارکت لمینیت سفید

استفاده از پارکت لمینیت سفید

اگر قصد دارید فضای داخلی کوچک خود را تحولی عظیم دهید که بزرگتر نسان داده شود یکی از بهترین راه کارها تغییر کف آم محیط است.

پارکت لمینیت سفید رنگ که در چند سال اخیر طرفدار بی شماری پیدا کرده یکی از بهترین گزینه ها است ،البته باید این هم در نظر بگیرید که همراه با پارکت لمینیت سفید رنگ مبلمان و وسایل دیگر با آن همخوانی داشته باشد،چرا که اگر کف خانه را سفید کنیم ،مبلمان و وسایل چوبی دیگر خانه هم سفید باشند آنگاه آن فضا دیگر جذابیت ندارد و محیط خیلی کم جان و بی روح می شود ،بنابراین زمانی که از پارکت لمینیت با رنگ سفید در محیط خود به کار می بریم سعی کنید از مبلمان و وسایل چوبی تیره استفاده کنید تا فضایی زیبا و دلنشینی را برایتان فراهم سازد.

پارکت لمینیت سفید را به چه رنگی از قرنیز ست کنیم؟

اگر به دنبال انتخاب رنگ قرنیز برای پارکت لمینیت سفید خود هستید بهترین گزینه قرنیز با رنگ سفید است البته بستگی به رنگ بندی دیگر وسایل خانه هم دارد به خصوص پایه مبلمان .

اما اگر می خواهید پارکت لمینیت خود را قاب کنید در کف خانه در این صورت به بهترین گزینه قرنیز رنگ تیره است.