تماس با ما

آدرس دفتر مركزی :تهران – اشرفی افهانی – باغ فیض – خیابان ناطق نوری ساعت کار شرکت از ساعت ۹ الی ۱۹ می باشد

تلفن: 44894002 – 021 

تلفن همراه: ۰۹۱۲۷۱۳۷۹۱۳

فاکس: 88583205 – 021

ایمیل :Dekorchi@gmail.com – info@dekorchi.com – sales@dekorchi.com

تلگرام :لینک تلگرام